, VirtualTrader, , , , , portforlio » League ranking (League) | VirtualTrader.co.uk

, VirtualTrader, , , , , portforlio

« First
« Previous | Next »
Position Portfolio name Net value History Return % Return
1 Nayrip 93,296.75 100,000.00 -6,703.25 -6.70%
« First
« Previous | Next »