, VirtualTrader, , , , , portforlio » League ranking (League) | VirtualTrader.co.uk

, VirtualTrader, , , , , portforlio

« First
« Previous | Next »
Position Portfolio name Net value History Return % Return
1 Nayrip 99,489.36 100,000.00 -510.64 -0.51%
« First
« Previous | Next »