Elvistrades » Transaction history (Portfolio) | VirtualTrader.co.uk

Elvistrades

544 Transactions, Page: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Date Stock Volume Price Total
Nov '18 Trans. cost EASYJET PLC -47.47
Nov '18 Buy stocks GLAXOSMITHKLINE PLC 1,000 15.113 -15,112.62
Nov '18 Trans. cost GLAXOSMITHKLINE PLC -32.67
Nov '18 Sell stocks TAYLOR WIMPEY PLC 2,676 1.655 +4,427.62
Nov '18 Trans. cost TAYLOR WIMPEY PLC -16.64
Nov '18 Buy stocks National Grid PLC 1,100 8.257 -9,082.47
Nov '18 Trans. cost National Grid PLC -23.62
Nov '18 Sell stocks JUST-EAT PLC 3,000 6.150 +18,450.75
Nov '18 Trans. cost JUST-EAT PLC -37.68
Nov '18 Buy stocks DIRECT LINE INSURANCE GRP PLC 5,000 3.283 -16,413.15
Nov '18 Trans. cost DIRECT LINE INSURANCE GRP PLC -34.62
Oct '18 Sell stocks STANDARD CHARTERED PLC 250 5.514 +1,378.44
Oct '18 Trans. cost STANDARD CHARTERED PLC -12.07
Oct '18 Sell stocks 3I GROUP PLC 500 8.776 +4,387.82
Oct '18 Trans. cost 3I GROUP PLC -16.58
Oct '18 Sell stocks DIRECT LINE INSURANCE GRP PLC 6,000 3.311 +19,865.18
Oct '18 Trans. cost DIRECT LINE INSURANCE GRP PLC -39.80
Oct '18 Buy stocks TUI AG 38 12.929 -491.32
Oct '18 Trans. cost TUI AG -10.74
Oct '18 Buy stocks TAYLOR WIMPEY PLC 2,676 1.612 -4,313.57
Oct '18 Trans. cost TAYLOR WIMPEY PLC -16.47
Oct '18 Buy stocks TUI AG 19 12.900 -245.11
Oct '18 Trans. cost TUI AG -10.37
Oct '18 Sell stocks BT GROUP PLC 2,000 2.429 +4,858.12
Oct '18 Trans. cost BT GROUP PLC -17.29
Oct '18 Buy stocks 1,731 3.588 -6,210.41
Oct '18 Trans. cost -19.32
Oct '18 Buy stocks JUST-EAT PLC 3,000 5.944 -17,832.78
Oct '18 Trans. cost JUST-EAT PLC -36.75
Oct '18 Buy stocks DIRECT LINE INSURANCE GRP PLC 6,000 3.225 -19,350.84
Oct '18 Trans. cost DIRECT LINE INSURANCE GRP PLC -39.03
Oct '18 Sell stocks ANGLO AMERICAN PLC 1,000 16.342 +16,342.27
Oct '18 Trans. cost ANGLO AMERICAN PLC -34.51
Oct '18 Sell stocks 4,000 3.031 +12,123.61
Oct '18 Trans. cost -28.19
Oct '18 Sell stocks 1,000 15.341 +15,340.67
Oct '18 Trans. cost -33.01
Oct '18 Interest payment +0.62
Oct '18 Buy stocks ANGLO AMERICAN PLC 1,000 15.924 -15,923.97
Oct '18 Trans. cost ANGLO AMERICAN PLC -33.89
Oct '18 Buy stocks 1,000 14.885 -14,884.68
Oct '18 Trans. cost -32.33
Oct '18 Buy stocks 4,000 2.972 -11,887.49
Oct '18 Trans. cost -27.83
Oct '18 Buy stocks BT GROUP PLC 2,000 2.363 -4,725.71
Oct '18 Trans. cost BT GROUP PLC -17.09
Oct '18 Sell stocks HSBC HOLDINGS PLC 2,000 6.081 +12,161.48
Oct '18 Trans. cost HSBC HOLDINGS PLC -28.24
Oct '18 Buy stocks HSBC HOLDINGS PLC 2,000 5.986 -11,972.00
Oct '18 Trans. cost HSBC HOLDINGS PLC -27.96

544 Transactions, Page: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »